Felhívás a vezetői rezidensi pályázatok támogatása kapcsán

A Magyar Rezidens Szövetség

felhívást tesz közzé

az OKFŐ vezető rezidensi pályázata kapcsán az MRSZ támogató nyilatkozata

kiadásának igénylésére

 

 1. Előzmények:

Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakmai képzés részletes szabályairól szóló 16/2010. (IV. 15.) EüM rendelet 9/B. §-a szerint a vezető rezidenseket az OKFŐ a rezidensek érdekképviseletét ellátó szakmai szervezetek javaslatára pályázati úton választja ki legalább 2 éves időtartamra. A vezető rezidensek kiválasztására a szakorvosi alap szakképesítések tekintetében kerül sor egyetemi régiónként azzal, hogy azon szakmák esetében, amelyeknél országos grémium létrehozására kerül sor, vagy országosan egyidejűleg 20 fő vagy annál kevesebb jelölt vesz részt a szakképzésben, országosan egy vezető rezidens kiválasztására kerül sor. A megpályázható vezető rezidensi helyek listáját az OKFŐ pályázatának melléklete tartalmazza.
Az OKFŐ pályázati kiírása szerint a pályázat részeként megküldendő az MRSZ támogató nyilatkozata.
 

 1. OKFŐ által meghatározott teljesítendő feladatok: 
 • az egyetemi régióba tartozó szakorvosjelöltekkel való folyamatos kapcsolattartás,
 • a szakképzéssel összefüggő ügyekben a képzőhelyekkel vagy a szakképzési központokkal való kapcsolattartás segítése,
 • a szakképzési grémium munkájában történő részvétel és
 • a grémiumvezető által rábízott feladatok elvégzése.

 

 1. Pályázati feltételek:

A pályázat benyújtására az a rezidens jogosult:

 • akinek a szakképzése a pályázat benyújtásakor aktív, a képzését nem szünetelteti,
 • aki a szakképzéséből már legalább 24 hónapot teljesített,

 

 1. Az MRSZ által a támogató nyilatkozat azon rezidens részére adható ki, aki feltétlen és a vezető rezidensi megbízatása alatt vissza nem vonható nyilatkozatban vállalja továbbá
 • rendszeresen kapcsolatot tart az MRSZ régiós, ill. országos tisztségviselőivel, továbbítja feléjük az adott szakképzés rezidensei által jelzett problémákat, beszámol a grémium üléseiről, illetve a grémiumvezetővel, grémiumtagokkal folytatott egyeztetésekről,
 • begyűjti az egyetemi régióba tartozó szakorvosjelöltek észrevételeit és részt vesz az ő tájékoztatásukban; amennyiben erre az MRSZ szervezett platformot működtet, úgy saját szakirányában részt vesz annak működtetésében,
 • részt vesz az MRSZ által szervezett, vezető rezidensek részére szervezett továbbképzéseken, személyes találkozókon,
 • figyelemmel kíséri a más vezető rezidensek által az érintett rezidenseknek a szakvizsgára való szakmai felkészülését támogató tevékenységét, és lehetőség szerint támogatja hasonló felkészítések megszervezését, különösen a rendszer működésének későbbi éveiben.
 • hozzájárul ahhoz, hogy pozitív döntés esetén a támogató nyilatkozatot az MRSZ az OKFŐ részére közvetlenül megküldje.

 

 1. A felhívásra való jelentkezés módja, benyújtandó dokumentumok:

Jelentkezni emailben kell az alábbi adatok megadásával, ill. csatolásával (e-mail-cím: vezetorezidens.mrsz@gmail.com):

 • a pályázó adataival számítógépen kitöltött (csak az I. és II. pontok!), Word-formátumú támogató nyilatkozat-minta, mely letölthető az OKFŐ honlapjáról is,
 • alábbi további adatok megadása az e-mailben:
  • szakképzés megkezdésének időpontja,
  • szakvizsga tervezett időpontja,
  • telefonszám,
  • emailcím,
  • elsődleges képzőhely neve.
 • a pályázó személyes adatait tartalmazó, szakmai önéletrajz (pl.:Europass önéletrajz),
 • aláírt vagy a levél törzsébe másolt nyilatkozat a 4. pont szerintiekről, továbbá hozzájáruló nyilatkozat az adatkezeléshez (lásd minta).

 

 1. A felhívásra való jelentkezés határideje: október 31.

           meghosszabbított határidő. november 3. 14.00

 

 1. A jelentkezés elbírálásának rendje: 

A beérkezett jelentkezéseket az MRSZ Országos Vezetősége által felállított Bírálóbizottság véleményezi, és rangsorolja, és javaslatot tesz a támogatás megadására. A támogató nyilatkozatot az MRSZ elnöke, összeférhetetlenség esetén általános alelnöke adja ki. Rendkívül indokolt esetben egy régióban és szakképzésben több személy részére is történhet támogató nyilatkozat kiadása.

Az elbírálásnál elsődlegesen figyelembe vett szempontok:

 • korábbi közéleti tevékenység,
 • szakképzésből hátra lévő idő,
 • szakmai megfelelőség.

 

A bírálati folyamat keretében, ha azt a bizottság indokoltnak látja, személyes/telefonos meghallgatás is tartható.
A támogató nyilatkozat kiadása kapcsán jogorvoslatnak helye nincs.

 

 1. A támogató nyilatkozatok megküldésének rendje

Pozitív döntés esetén az MRSZ a támogató nyilatkozatot közvetlenül megküldi postai úton az OKFŐ részére.  A támogatás megadásáról a rezidens emailben értesítést kap.

 

Elfogadta: az MRSZ Országos Vezetősége, 2022.10.19-én

 

Szakorvosi alap szakképesítések
Aneszteziológia és intenzív terápia Egyetemi régiónként 1-1 fő
Arc-, állcsont- és szájsebészet Országosan 1 fő
Belgyógyászat Egyetemi régiónként 1-1 fő
Bőr-, nemigyógyászat és kozmetológia Egyetemi régiónként 1-1 fő
Csecsemő- és gyermekgyógyászat Egyetemi régiónként 1-1 fő
Érsebészet Egyetemi régiónként 1-1 fő
Foglalkozás-orvostan Egyetemi régiónként 1-1 fő
Fül-orr-gégegyógyászat Egyetemi régiónként 1-1 fő
Gasztroenterológia Egyetemi régiónként 1-1 fő
Geriátria Országosan 1 fő
Gyermek- és ifjúságpszichiátria Egyetemi régiónként 1-1 fő
Gyermeksebészet Egyetemi régiónként 1-1 fő
Háziorvostan Egyetemi régiónként 1-1 fő
Hematológia Egyetemi régiónként 1-1 fő
Idegsebészet Egyetemi régiónként 1-1 fő
Igazságügyi orvostan Egyetemi régiónként 1-1 fő
Infektológia Egyetemi régiónként 1-1 fő
Kardiológia Egyetemi régiónként 1-1 fő
Klinikai genetika Országosan 1 fő
Klinikai onkológia Egyetemi régiónként 1-1 fő
Megelőző orvostan és népegészségtan Országosan 1 fő
Mellkassebészet Országosan 1 fő
Nefrológia Országosan 1 fő
Neurológia Egyetemi régiónként 1-1 fő
Nukleáris medicina Egyetemi régiónként 1-1 fő
Ortopédia és traumatológia Egyetemi régiónként 1-1 fő
Orvosi laboratóriumi diagnosztika Országosan 1 fő
Orvosi mikrobiológia Országosan 1 fő
Oxyológia és sürgősségi orvostan Egyetemi régiónként 1-1 fő
Patológia Egyetemi régiónként 1-1 fő
Plasztikai és égés-sebészet Országosan 1 fő
Pszichiátria Egyetemi régiónként 1-1 fő
Radiológia Egyetemi régiónként 1-1 fő
Rehabilitációs medicina Egyetemi régiónként 1-1 fő
Reumatológia Egyetemi régiónként 1-1 fő
Sebészet Egyetemi régiónként 1-1 fő
Sugárterápia Egyetemi régiónként 1-1 fő
Szemészet Egyetemi régiónként 1-1 fő
Szívsebészet Egyetemi régiónként 1-1 fő
Szülészet-nőgyógyászat Egyetemi régiónként 1-1 fő
Transzfuziológia Országosan 1 fő
Tüdőgyógyászat Egyetemi régiónként 1-1 fő
Urológia Egyetemi régiónként 1-1 fő

Megosztás itt: facebook
Facebook
Megosztás itt: email
Email