Pályázataink

A nyilvános információkezelés minőségbiztosításának fejlesztése az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzésben (rezidensképzés) Közép-Európa egyes országaiban

ERASMUS+ pályázat, kis léptékű partnerségek (KA210)
2022.09.01. – 2024.08.31.

 

Az Erasmus+ program célja, hogy előmozdítsa a készségek és a foglalkoztathatóság fejlesztését, továbbá hogy elősegítse az oktatás, a képzés és az ifjúsági munka korszerűsítését. A 2021–2027-es időszakra szóló program nagy hangsúlyt fektet a társadalmi befogadásra, a zöld és digitális átállásra, valamint a fiatalok demokratikus életben való részvételének előmozdítására. A program támogatja az európai oktatási térségben, a digitális oktatási cselekvési tervben és az európai készségfejlesztési programban meghatározott prioritásokat és tevékenységeket.

A Kis léptékű partnerségek pályázati lehetőség (KA210) a köznevelés, a szakképzés, a felnőtt tanulás és az ifjúság szereplői közül elsősorban ¬– de nem kizárólag – olyan intézményeknek, szervezeteknek szól, amelyek teljesen újak vagy kevés tapasztalatuk van nemzetközi szintéren, különösen az Erasmus+ Programban, de szeretnének megismerkedni ezzel a környezettel és hasznos tapasztalatokkal, élményekkel, ismeretekkel, tudással gazdagodni. A pályázati forma egy első lépésnek is tekinthető az európai szintéren, hogy aztán később akár nagyobb dologba is belevágjanak a megszerzett tapasztalatok alapján.