KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK AZ ÚJ SZOLGÁLATI TÖRVÉNY KAPCSÁN – REZIDENSEKET ÉS KORÁBBI REZIDENS-ÖSZTÖNDÍJASOKAT ÉRINTŐ SPECIÁLIS KÉRDÉSEK

Bár nagyon sok jelenleg a kérdőjel, megpróbáltuk a legfontosabb kérdéseket megválaszolni a jelenleg rendelkezésünkre álló információk és jogi vélemények alapján. A kérdéseket és válaszokat újabb információk, jogszabályi változások esetén folyamatosan frissítjük, további kérdésekkel kiegészítjük.

 

 

Milyen lehetőségem van államilag támogatott rezidensként tovább dolgozni?

Ha a kommunikációval összhangban a rezidensekre is kiterjesztik az új törvényt, akkor államilag támogatott rezidensként csak az új szolgálati jogviszony elfogadásával, az új szerződés aláírásával lesz lehetőség tovább dolgozni. (Ha mégse terjesztik ki rezidensekre, akkor viszont a béremelés sem jár várhatóan.)

 

Van-e lehetőség nem államilag támogatott formában folytatni a szakképzést?

Elvi lehetőség van első szakképzés költségtérítéses teljesítésére is. Ha erre állami intézményben kerül sor, akkor itt természetesen ugyanúgy szükséges lenne a szolgálati jogviszony vállalása. Jogilag magánintézményben is lehetséges lehet munkaviszony létesítése, mely esetben is azonban az összes gyakorlatot akkreditált intézményben kell tölteni. Túl azon, hogy ilyen képzésnek egyáltalán nem, vagy alig van hagyománya hazánkban, még ha lehetséges is volna, akkor is bizonyosan nehézségekbe ütközne az akkreditált, állami intézményekben töltendő esetleges gyakorlatok megszervezése. Ezen kívül ezen gyakorlatok idejére is a magánintézménynek kellene fizetnie a munkabért (akkreditáció nélküli intézmény esetén a teljes időtartamra!), amelyet ezek kis eséllyel vállalhatnak, illetve várhatóan saját feltételeket támaszthatnának cserébe.

 

Mit tehetek, ha nem vállalom a munka folytatását az új feltételek mellett?

Január 1-ig (illetve ha a törvény felhatalmazása alapján annak alkalmazását az adott kórház vezetője kitolja, akkor az általa meghatározott, legkésőbb április 1-jei határidőig) kell aláírni az új szolgálati szerződést. Ha ez nem történik meg, akkor a jogviszony megszűnik. Ebben az esetben az átmeneti rendelkezések szerint 1 havi végkielégítés jár. (Sajnos nem világos, hogy az ÁEEK által foglalkoztatott, de érdemben az elsődleges képzőhelyén dolgozó rezidensek esetében az ÁEEK vagy a kórház vezetője jogosult a határidőt kitolni, ill. ha ez a kórház vezetőjének joga az ő vonatkozásukban is, akkor az ÁEEK hogyan kezeli a határidő kitolását.)

 

Milyen következményekkel járhat, ha félbehagyom a képzést?

Ha egy rezidens önhibájából hagyja félbe a szakképzést, az alábbi, a rezidensképzéshez nyújtott összegek visszafizetése szükséges:

-Képzési és képzésszervezési költségek támogatása: havonta 20 e Ft/hó (nem vonatkozik szakképzésüket 2015. július 1. és 2016. június 30. között megkezdőkre.) + 100 e Ft/ befejezett év (mindenkire vonatkozik).

-Tutori díj: havonta 50 e Ft (Nem vonatkozik szakképzésüket 2015. július 1. és 2016. június 30. között megkezdőkre.) Ennek határideje akkor indul, ha a megszüntetést követően az ÁEEK felhívására valaki úgy nyilatkozik, hogy a szakképzés megkezdéséhez képest az előírt szakképzési idő + 3 éves határidőn belül sem kívánja befejezni a szakképzést. Ebben az esetben az összeget kamatmentesen kell visszafizetni, és az nem minősül adók módjára behajtható tartozásnak, tehát több hónap vagy akár év lehet azt behajtani.

 

Ha elsőre valaki úgy nyilatkozik, hogy e határidőn belül be kívánja fejezni a képzést, majd ez mégsem teljesül  az előírt szakképzési idő + 3 éves határidőn belül, akkor ennek leteltével kell visszafizetni az összegeket. Ekkor az összeget a képzés félbeszakításától számítottan kamatokkal növelve kell befizetni, és az adók módjára behajtható. Fontos tudni, hogy ennek a behajtása is több hónapba telik.

 

Milyen további következménnyel járhat a képzés félbehagyása, ha felvettem a Markusovszky stb. ösztöndíjat?

Az előző pontban írt feltétel bekövetkezése esetén vissza kell fizetni a szakorvosképzés során felvett Markusovszky stb. ösztöndíjakat is. Ennek határidejét az előzőekkel ellentétben jogszabály nem határozza meg, így erre az ösztöndíjszerződés az irányadó. Az idén kötött szerződések 15 napos határidőt tartalmaznak. Fontos itt is azonban tudni, hogy egy behajtási eljárás esetén ez is több hónap vagy év is lehet akár (persze az elhúzódás esetén további költségekkel, pl. végrehajtás költségei, is számolni kell).

Ezen túl az ösztöndíjakat vissza kell fizetni akkor is, ha a friss szakorvos nem teljesíti azt a vállalását, hogy az ösztöndíj folyósítása időtartamának megfelelő ideig hazai, államilag finanszírozott egészségügyi szolgáltatónál végez teljes munkaidőben, illetve arányos hosszabb ideig részmunkaidőben a támogatott szakképzésben megszerzett szakorvosi tevékenységet. Ennek teljesítése során összesen 12 hónap haladék bármely különösebb ok igazolása nélkül jár, a visszafizetési kötelezettség akkor indul, ha a szakorvos összesen 12 hónapig nem teljesíti ezt a feltételt. (Ez a 12 hónapos haladék azonban csak a már megszerzett szakvizsga utáni munkavállalásra vonatkozik, tehát a képzés önhibából történő félbehagyásakor nem érvényes.)

 

Milyen következménnyel járhat, ha nemrég szereztem szakvizsgát, és rezidensként felvettem a Markusovszky stb. ösztöndíjakat, de most elhagynám az állami egészségügyet?

Az előzőekben írtak szerint az ösztöndíjat vissza kell fizetni, ha az ösztöndíj folyósítása időtartamának megfelelő ideig hazai, államilag finanszírozott egészségügyi szolgáltatónál végez teljes munkaidőben, illetve arányos hosszabb ideig részmunkaidőben a támogatott szakképzésben megszerzett szakorvosi tevékenységet. Ennek teljesítése során összesen 12 hónap haladék bármely különösebb ok igazolása nélkül jár, a visszafizetési kötelezettség akkor indul, ha a szakorvos összesen 12 hónapig nem teljesíti ezt a feltételt.

 

Milyen különbségek vonatkoznak a 2015. július 1 előtti rendszerben lévő rezidensekre, szakorvos-jelöltekre?

Ők a képzés félbehagyásakor, amennyiben igénybe vették, a hiányszakma-pótlék visszafizetésére is kötelesek. (Kb. 42400 Ft/hó)

 

Van-e lehetőség arra, hogy most leállítsam a Markusovszky stb. ösztöndíj felvételét, így a szakvizsga után csak a már eddig igénybevett hónapokat kelljen itthon ledolgoznom?

A jogszabály szerint  az ösztöndíj időtartamaszakképzési idejéből az ösztöndíj odaítélésekor a szakképzésből még hátralévő időtartam. A rendelet nem tartalmaz arra vonatkozó rendelkezést, hogy ezt az időt le lehet rövidíteni.

 

Mik a lehetőségeim, ha csed-en, gyed-en vagy gyes-en vagyok a rezidensképzés alatt vagy a Markusovszky stb. ösztöndíj felvétele után, fiatal szakorvosként, és nem dolgozom?

Mindegyik fenti esetben szünetel mind a szakképzés adott időn belüli teljesítésére, mind a szakvizsga utáni ledolgozásra vonatkozó kötelezettség. Ezen időpont alatt tehát értelmezésünkben a visszafizetési kötelezettségek megállapítására sem kerülhet sor (csak a csed, gyed stb. lejárta után). Ilyen esetben tehát, ha most nem vállalja az új szerződés aláírását valaki, azzal megszűnhet jelenlegi jogviszonya (ez a csed, gyed stb. folyósítását nem érinti), a csed, gyed stb. jogosultság végéig azonban – ha végül úgy dönt, mégis vállalja a szolgálati jogviszonyt) – új jogviszonyt létesíthet. Az új szerződés aláírása esetén a csed, gyed lejártakor, a munkába való visszalépéskor az általános szabályok szerint lehet a dolgozó ilyen irányú döntése esetén megszüntethető az új jogviszony, azaz egy hónapos felmondási idővel, mely esetben a támogatások, ösztöndíjak visszafizetésre stb.-re vonatkozó szabályok megfelelnek a fentieknek.

 

Vissza kellhet-e fizetnem valamit az egyetemi tanulmányaim után is?

Bizonyos esetekben, bár csak hosszú évek múlva, felmerülhet ilyen is:

-Az egyetemi tanulmányok kapcsán visszafizetési kötelezettség akkor keletkezik, ha valaki a végzés után 20 év alatt nem dolgozik Magyarországon annyi időt, ameddig térítésmentes egyetemi tanulmányai tartottak (ledolgozási kötelezettség).

-Értelemszerűen ennek elmulasztása a végzés után 20 év elteltével kerülhet megállapításra, tehát ekkor kell a visszafizetéssel számolni.

-A ledolgozási kötelezettség bármilyen munkakörben teljesíthető, annak nem kell a diplomához kapcsolódnia.

-A visszafizetendő összeg alapja az, amennyi a tandíj lett volna, ha valaki nem térítésmentesen tanul. Ennek arányos részét kell adott esetben visszafizetni, tehát aki 6 év egyetem után 3 évet már itthon dolgozott, annak a teljes összeg felét kell kifizetnie.

-Ez a kötelezettség csak azokat érinti, akik ingyenes tanulmányaikat 2012-ben vagy később kezdték meg.

Megosztás itt: facebook
Facebook
Megosztás itt: email
Email