Az érintett orvosok szabad döntése legyen mérvadó az ügyelet kérdéséről

 

A Magyar Rezidens Szövetség hangsúlyozza, hogy a kórházi rezidensorvosok esetében is csak önkéntes alapon történhet a háziorvosi ügyeletekben való részvétel vállalása, melynek kapcsán tekintettel a képzésüket töltő fiatal orvosok nagyobb mértékű kiszolgáltatottságára, a nyomásgyakorlás minden formájától tartózkodni, sőt annak  látszatát is kerülni kell. 

A Rezidensszövetség meglátása szerint a helyi ügyekben legfontosabb, hogy az érintettek döntésével összhangban alakítsák ki a megoldásokat, így például arról is a helyi rezidenseknek kell nyilatkozni, hogy milyen szinten tudnak és akarnak részt venni a háziorvosi ügyeletekben. Az érdekképviseleti szervezetek, köztük a Magyar Rezidens Szövetség elsődleges feladata is az, hogy támogassa a helyi döntési folyamatokat, és segítse azok érvényre juttatását a rezidensek jogainak és szakképzésük minőségének csorbítását elkerülve.

A Magyar Rezidens Szövetség elnöksége arra azonban felhívja a  munkáltatók figyelmét, hogy bármilyen többlet ügyeleti munka csak akkor elképzelhető, ha az érintett rezidensek ezt önkéntesen vállalják, és a munkavégzés körülményei terén a munkáltató tiszteletben tartja az ügyeletekre és a munkavégzésre vonatkozó előírásokat. Vagyis az érintett rezidens orvosok már teljesítették a jogszabályban az ügyeleti munka feltételeként előírt gyakorlatokat, munkájukhoz megfelelő szakorvosi felügyelet és segítséget kapnak, legalább az előírtaknak megfelelő díjazásban részesülnek (pl. a többlet ügyeletért járó munkabér, amennyiben az túlóra keretében történik a vonatkozó szabályok alapján az alap órabér legalább a kétszerese), és az érintett orvosok terhelése – a betegbiztonság érvényesítése érdekében is –  ezzel együtt sem lépi át a jogszabályokban megengedett, heti, illetve havi maximális munkaidőt.

A betegek érdekében is elvárható, hogy a háziorvosi ügyeleteket elsősorban szakorvosok részvételével lássa el az ügyelet üzemeltetője. Ennek érdekében sürgetjük az érintett háziorvosi ügyeletek ellátásának mihamarabbi és mindenki számára megnyugtató, tartós megoldását.

A Magyar Rezidens Szövetség elkötelezett az irányban, hogy segítséget nyújtson minden rezidensnek a felmerülő problémáik megoldásához, legyen az akár az önként vállalható többletmunka kapcsán esetlegesen tapasztalt nyomásgyakorlás vagy a jogszabályi feltételek be nem tartása az elvállalt többletmunka során.Megosztás itt: facebook
Facebook
Megosztás itt: email
Email