ÁTMENETILEG ENYHÜLNI LÁTSZIK AZ ÚJ SZOLGÁLATI TÖRVÉNY SZIGORA?

A Magyar Rezidens Szövetség vezetése az elmúlt héten egyeztetésen vett részt a kamarák, szakszervezetek és további szakmai szervezetek vezetői társaságában az EMMI épületében, melyen elmondtuk véleményünket és javaslatainkat a jelenlegi helyzet kapcsán.

 

FONTOS: Az itt írtak a megbeszélés előtt kapott tervezet állapotát tükrözik. Az itt írtak csak a tervezetekben szerepeltek, így akár pozitív, akár negatív irányba elképzelhető tőlük eltérés a végleges döntésben, míg a javaslatok részben írtak a Rezidenszövetség javaslatait tükrözik, az elfogadásukra nincs garancia.

 

1. Bár a Rezidensszövetség is – a felmérésünkben adott rezidensi válaszok alapján – a vitás kérdések törvényi rendezését látná megnyugtatónak, a minisztérium képviselői elmondták, jelenleg nem fogják tudni támogatni az októberben elfogadott törvény módosítását. Átmenetileg, a veszélyhelyzet alatt, a törvényt felülírhatják kormányrendeletek is, így a konkrét javaslatainkat a megszabott mozgástérben, az elkészült kormányrendeleti tervezethez is megtettük.

 

2. A Kormány múlt heti rendelettervezete több ügyben tenne engedményt. Az engedmények, pontosítások az alábbiak:

 •  1+1 év helyett évente 100 nap (tehát év végén-elején összesen egyhuzamban akár 200 nap) lenne a kirendelés maximális ideje.
 •  Nem lehet kirendelni:

○ a rezidenst a szakvizsga előtti fél éven belül
○ a nagycsaládos dolgozót
○ a nőket a terhességtől a gyermekük három éves koráig

○ aki legfeljebb 16 éves gyermekét egyedül neveli

 • Kirendelés esetén minden munkaórára az alapbér 150%-a jár.
 • Személyes közreműködőként (vállalkozóként) dolgozhat/ügyelhet tovább 2022 végéig az, aki 2020. december 31-én érvényes személyes közreműködői szerződéssel rendelkezik.
 • Valószínűleg csak 2023-tól lennének engedélykötelesek a másodállások.
 • Az engedélyről 2023 után is 8 nap alatt dönteni fognak, nem fogják az eljárást azt elhúzni.
 • Nem kell majd engedély később sem pl. az alábbiakhoz :

○ igazságügyi szakértői munka,

○ szociális intézményben vállalt egészségügyi munka,

○ plazmadonor-vizsgálat,

 • A végleges áthelyezés kapcsán az új munkakörben, munkahelyben, illetményben és az áthelyezés időpontjában a dolgozóval meg kell állapodni.
 • Csak három hónapos munkaidőkeret lesz alkalmazható 6 hónap helyett.
 • Az önként vállalt többletmunkán belüli ügyeletre az alap órabér 150%-a jár (Ez ahhoz képest nevezhető előrelépésnek, hogy többen az ügyelet idejére is az alap órabér szerinti díjazástól tartottak.)
 • A későbbi végkielégítés (tehát nem az, ha valaki most nem írja alá az új szerződést, hanem ha most elfogadja, de később elküldik) visszaáll a jelenlegire, vagy munkáltatói felmondás esetén még nőhet is.
 • Megmaradhatnak béren kívüli juttatásként a lakhatási támogatások, valamint a képzési, továbbképzési, nyelvtanulási támogatások, valamint elvben a rezidens-ösztöndíjak is.

 

3. A Rezidensszövetség az alábbi módosításokat kérte, most, az előkészített rendelettervezet kapcsán (tehát ezek nem a teljes törvényhez tartozó észrevételeink):

 

● A kirendelés kapcsán:

○ a kamarával, szakszervezetekkel közösen kértük, hogy – időtartam terén a most érvényes szabályokhoz térjünk vissza, melyek jelenleg is biztosítják a járványellátás helyszínén is a munkaerőforrást,

○ a meghatározott napok se naptári évre, hanem bármely tizenkét hónapra vonatkozzanak (akit novemberben-decemberben kirendeltek, azt ne lehessen rögtön az új év elején is)

○ a rezidenst csak olyan helyre lehessen kirendelni a csökkentett időre is, ahol képzési tervével, az előírt beavatkozásokkal tovább tud haladni,

○ a kirendelés idejére ne csak az alapbér (ahogy a kormány új tervezete tartalmazta), hanem az ügyeleti díjak, túlóra-díjak is emelt összegben járjanak.

○ egészségügyi dolgozó házaspárból csak az egyik felet lehessen kirendelni.

○ a végleges áthelyezéshez minden esetben a dolgozó beleegyezése is kelljen, minden részletre kiterjedően.

● Legyen egyértelműsítve, hogy érdemben a korábbiak szerint járnak pótszabadnapok a ledolgozott évek, valamint a gyermekek után.

● A munkáltatói jogokat ne az országos kórház-főigazgató, hanem a helyi kórházi vezetők gyakorolják.

● Az állásokat továbbra is pályázati úton töltsék be, hogy mindenki megmérettethesse magát.

● A PhD képzés időtartama számítson be a ledolgozott évekbe, és így növelje a fizetést.

● Ne legyen kötelezően elbocsátva az, akit akárcsak megvádolnak egy bűncselekménnyel (pl. hálapénz), de az még nem bizonyosodott be (nem született bírósági ítélet).

● A másodállások terén:

○ legyen egyértelműsítve, hogy 2023-ig nem kell engedély a másodállásokhoz,

○ az engedélyeket az adott kórház/rendelő vezetése bírálja el,

○ ne kelljen engedély olyan „díjazás ellenében folytatott tevékenységhez”, amely nem munkavégzési jellegű.

● A túlóra akkor is kerüljön kifizetésre, ha nem írásban került elrendelésre (pl. azért túlórázott valaki, mert egy ambuláncián a munkaidő végén is vártak még a betegek, de ehhez nem kapott írásos utasítást).

● Hétvégén, ünnepnapon, éjszaka továbbra is magasabb ügyeleti díjak járjanak.

● Ne szűnjenek meg a közalkalmazotti jogviszonyban járó pótlékok (műszakpótlék, sugárterhelési vagy infektológiai pótlék, éjszakai pótlék stb.), így senkinek (orvosi béremelésben nem érintettek) se csökkenhessen a fizetése.

● Ha valaki részállásból teljes munkaidőre vált egy másik munkahelyre, akkor illesse meg az arányos munkabér (abszurd, de a törvény szerint ilyenkor forintra ugyanannyi, a korábbi részmunkaidős bér járna egy évig!)

● A korábbi törvény szerint járó végkielégítést kapja meg, – ne pedig csökkentett összeget – az, aki most nem írja alá az új munkaszerződést.

● A legfeljebb +20%-os béreltérítés alapját képező minősítést ne végezhesse olyan felettes, aki elfogultnak minősülhetne (pl. hozzátartozó).

● Ahol járt eddig további béren kívüli juttatás (pl. ruhapénz, diákhitel-támogatás, kamarai tagdíj-átvállalás), azok ne szűnjenek meg.

 

4. Biztos lesz számos olyan, a felmérés szerint is elégedetlenségre okot adó kérdés, melyekben nem vagy nem teljes mértékben fognak közeledni az álláspontok. Ezért a részletszabályok, az esetleges halasztások ismeretében A Rezidensszövetség – már szűkített formában – meg fogja ismételni felmérést, hogy végül a módosítások tükrében ki, mennyire tartja az új szabályokat elfogadhatónak. Az új, végső vélemények ismeretében fogjuk látni, milyen közös fellépésre, illetve kinek milyen további tájékoztatásra, segítségre lesz szüksége.

Share on facebook
Facebook
Share on email
Email