ÁTMENETILEG ENYHÜLNI LÁTSZIK AZ ÚJ SZOLGÁLATI TÖRVÉNY SZIGORA?

A Magyar Rezidens Szövetség vezetése az elmúlt héten egyeztetésen vett részt a kamarák, szakszervezetek és további szakmai szervezetek vezetői társaságában az EMMI épületében, melyen elmondtuk véleményünket és javaslatainkat a jelenlegi helyzet kapcsán.

 

FONTOS: Az itt írtak a megbeszélés előtt kapott tervezet állapotát tükrözik. Az itt írtak csak a tervezetekben szerepeltek, így akár pozitív, akár negatív irányba elképzelhető tőlük eltérés a végleges döntésben, míg a javaslatok részben írtak a Rezidenszövetség javaslatait tükrözik, az elfogadásukra nincs garancia.

 

1. Bár a Rezidensszövetség is – a felmérésünkben adott rezidensi válaszok alapján – a vitás kérdések törvényi rendezését látná megnyugtatónak, a minisztérium képviselői elmondták, jelenleg nem fogják tudni támogatni az októberben elfogadott törvény módosítását. Átmenetileg, a veszélyhelyzet alatt, a törvényt felülírhatják kormányrendeletek is, így a konkrét javaslatainkat a megszabott mozgástérben, az elkészült kormányrendeleti tervezethez is megtettük.

 

2. A Kormány múlt heti rendelettervezete több ügyben tenne engedményt. Az engedmények, pontosítások az alábbiak:

 •  1+1 év helyett évente 100 nap (tehát év végén-elején összesen egyhuzamban akár 200 nap) lenne a kirendelés maximális ideje.
 •  Nem lehet kirendelni:

○ a rezidenst a szakvizsga előtti fél éven belül
○ a nagycsaládos dolgozót
○ a nőket a terhességtől a gyermekük három éves koráig

○ aki legfeljebb 16 éves gyermekét egyedül neveli

 • Kirendelés esetén minden munkaórára az alapbér 150%-a jár.
 • Személyes közreműködőként (vállalkozóként) dolgozhat/ügyelhet tovább 2022 végéig az, aki 2020. december 31-én érvényes személyes közreműködői szerződéssel rendelkezik.
 • Valószínűleg csak 2023-tól lennének engedélykötelesek a másodállások.
 • Az engedélyről 2023 után is 8 nap alatt dönteni fognak, nem fogják az eljárást azt elhúzni.
 • Nem kell majd engedély később sem pl. az alábbiakhoz :

○ igazságügyi szakértői munka,

○ szociális intézményben vállalt egészségügyi munka,

○ plazmadonor-vizsgálat,

 • A végleges áthelyezés kapcsán az új munkakörben, munkahelyben, illetményben és az áthelyezés időpontjában a dolgozóval meg kell állapodni.
 • Csak három hónapos munkaidőkeret lesz alkalmazható 6 hónap helyett.
 • Az önként vállalt többletmunkán belüli ügyeletre az alap órabér 150%-a jár (Ez ahhoz képest nevezhető előrelépésnek, hogy többen az ügyelet idejére is az alap órabér szerinti díjazástól tartottak.)
 • A későbbi végkielégítés (tehát nem az, ha valaki most nem írja alá az új szerződést, hanem ha most elfogadja, de később elküldik) visszaáll a jelenlegire, vagy munkáltatói felmondás esetén még nőhet is.
 • Megmaradhatnak béren kívüli juttatásként a lakhatási támogatások, valamint a képzési, továbbképzési, nyelvtanulási támogatások, valamint elvben a rezidens-ösztöndíjak is.

 

3. A Rezidensszövetség az alábbi módosításokat kérte, most, az előkészített rendelettervezet kapcsán (tehát ezek nem a teljes törvényhez tartozó észrevételeink):

 

● A kirendelés kapcsán:

○ a kamarával, szakszervezetekkel közösen kértük, hogy – időtartam terén a most érvényes szabályokhoz térjünk vissza, melyek jelenleg is biztosítják a járványellátás helyszínén is a munkaerőforrást,

○ a meghatározott napok se naptári évre, hanem bármely tizenkét hónapra vonatkozzanak (akit novemberben-decemberben kirendeltek, azt ne lehessen rögtön az új év elején is)

○ a rezidenst csak olyan helyre lehessen kirendelni a csökkentett időre is, ahol képzési tervével, az előírt beavatkozásokkal tovább tud haladni,

○ a kirendelés idejére ne csak az alapbér (ahogy a kormány új tervezete tartalmazta), hanem az ügyeleti díjak, túlóra-díjak is emelt összegben járjanak.

○ egészségügyi dolgozó házaspárból csak az egyik felet lehessen kirendelni.

○ a végleges áthelyezéshez minden esetben a dolgozó beleegyezése is kelljen, minden részletre kiterjedően.

● Legyen egyértelműsítve, hogy érdemben a korábbiak szerint járnak pótszabadnapok a ledolgozott évek, valamint a gyermekek után.

● A munkáltatói jogokat ne az országos kórház-főigazgató, hanem a helyi kórházi vezetők gyakorolják.

● Az állásokat továbbra is pályázati úton töltsék be, hogy mindenki megmérettethesse magát.

● A PhD képzés időtartama számítson be a ledolgozott évekbe, és így növelje a fizetést.

● Ne legyen kötelezően elbocsátva az, akit akárcsak megvádolnak egy bűncselekménnyel (pl. hálapénz), de az még nem bizonyosodott be (nem született bírósági ítélet).

● A másodállások terén:

○ legyen egyértelműsítve, hogy 2023-ig nem kell engedély a másodállásokhoz,

○ az engedélyeket az adott kórház/rendelő vezetése bírálja el,

○ ne kelljen engedély olyan „díjazás ellenében folytatott tevékenységhez”, amely nem munkavégzési jellegű.

● A túlóra akkor is kerüljön kifizetésre, ha nem írásban került elrendelésre (pl. azért túlórázott valaki, mert egy ambuláncián a munkaidő végén is vártak még a betegek, de ehhez nem kapott írásos utasítást).

● Hétvégén, ünnepnapon, éjszaka továbbra is magasabb ügyeleti díjak járjanak.

● Ne szűnjenek meg a közalkalmazotti jogviszonyban járó pótlékok (műszakpótlék, sugárterhelési vagy infektológiai pótlék, éjszakai pótlék stb.), így senkinek (orvosi béremelésben nem érintettek) se csökkenhessen a fizetése.

● Ha valaki részállásból teljes munkaidőre vált egy másik munkahelyre, akkor illesse meg az arányos munkabér (abszurd, de a törvény szerint ilyenkor forintra ugyanannyi, a korábbi részmunkaidős bér járna egy évig!)

● A korábbi törvény szerint járó végkielégítést kapja meg, – ne pedig csökkentett összeget – az, aki most nem írja alá az új munkaszerződést.

● A legfeljebb +20%-os béreltérítés alapját képező minősítést ne végezhesse olyan felettes, aki elfogultnak minősülhetne (pl. hozzátartozó).

● Ahol járt eddig további béren kívüli juttatás (pl. ruhapénz, diákhitel-támogatás, kamarai tagdíj-átvállalás), azok ne szűnjenek meg.

 

4. Biztos lesz számos olyan, a felmérés szerint is elégedetlenségre okot adó kérdés, melyekben nem vagy nem teljes mértékben fognak közeledni az álláspontok. Ezért a részletszabályok, az esetleges halasztások ismeretében A Rezidensszövetség – már szűkített formában – meg fogja ismételni felmérést, hogy végül a módosítások tükrében ki, mennyire tartja az új szabályokat elfogadhatónak. Az új, végső vélemények ismeretében fogjuk látni, milyen közös fellépésre, illetve kinek milyen további tájékoztatásra, segítségre lesz szüksége.

Megosztás itt: facebook
Facebook
Megosztás itt: email
Email