A rezidensek képviselőivel tárgyalt az egészségügyért felelős államtitkár

A Magyar Rezidens Szövetség képviseletében hivatalában fogadta Dr. Takács Péter egészségügyért felelős államtitkár Dr. Báthori Gergő elnököt, Dr. Bartha Áron és Dr. Illésy Lóránt alelnököket, valamint Dr. Stubnya Bence és Dr. Vámosi Péter vezetőségi tagokat. A egyeztetés során a felek érintették az egészségügyben lezajlott közelmúltbeli átalakításokat, és tárgyaltak az immár a Belügyminisztérium keretében működő Egészségügyi Államtitkárság további, ágazatot érintő átalakítási terveiről.

 

Takács Péter államtitkár kiemelte, hogy első intézkedései között szerepel az előző kormányzat és a Rezidensszövetség közötti egyeztetések eredményét is beépítő, módosított rezidensrendelet mielőbbi előkészítése.

 

A tervezett módosítás alapján a szakképzés előrehaladtával a rezidensek olyan önállóan is ellátható kompetenciákat szerezhetnek meg már a képzés során, melynek eredményeképpen – megfelelő szakorvosi felügyelet biztosításával – az ügyeleti és egyéb betegellátási feladatokba is hamarabb bevonhatóak lesznek. Az egyes szakorvosi szakképesítések megszerzése során a rezidens orvosok részvizsgákat tesznek majd.  A részvizsgákkal megszerezhető kompetenciákat részletesen meghatározza az új koncepciót tartalmazó, módosított rendelet. Mindez a minőségi képzés előmozdítását, valamint az egészségügyi ellátórendszer megfelelő szakorvosi utánpótlásának biztosítását célozza.

 

Az államtitkár nyitottnak mutatkozott az elektronikus nyilvántartás szerepének kiterjesztésére is, így a jövőben az egyes nyilvántartások összekapcsolásának lehetőségét is tervezik megvizsgálni, ami által a szakképzésük kapcsán a fiatal orvosokat jelenleg terhelő óriási adminisztratív teher egyszerűsödhetne. A megbeszélésen elvi szinten megvitatták a rezidens ösztöndíj rendszer szerepének erősítését is, hogy a fiatal orvosok számára vonzóbbak legyenek az orvossal jelenleg kevésbé jól ellátott térségek kórházai is.

 

Takács Péter államtitkár ismertette továbbá az orvosi bérezés differenciálására, a többletmunkát és a magasabb minőséget elismerő bérezésre vonatkozó elvi elképzeléseket. “Egyetértettünk az államtitkárral abban, hogy ha a bérek differenciálása bevezetésre kerül, akkor a szakorvosok esetében hangsúlyos elem legyen a rezidens orvosok képzésében, támogatásában kifejtett munka is, hiszen a tapasztalt szakorvosokat érdekeltté kell tenni fiatal kollégáik szakmai fejlődésének előmozdításában. Nem jöhet vissza az a rendszer, amikor anyagi okokból a legegyszerűbb esetet is a professzor akarná operálni, a fiatal pedig nem tudja időben megtanulni az alapokat, mert mindez az ellátórendszer fenntarthatóságát lehetetlenítené el.” – mondta el Báthori Gergő.  Államtitkár úr várja a fenti ügyekben a Rezidensszövetség részletes javaslatait is, továbbá a felek megállapodtak abban, hogy a jövőben is rendszeresen egyeztetnek a fiatal orvosokat érintő ügyekben.

 

Megosztás itt: facebook
Facebook
Megosztás itt: email
Email