A rezidensek javaslatai az egészségügyi törvények módosítása kapcsán

Azzal a kéréssel fordult a Magyar Rezidens Szövetség Dr. Takács Péter egészségügyért felelős államtitkár felé, hogy a szakképzésüket előírt ütemben teljesítő rezidensek bérét semmiképp se lehessen csökkenteni ezután sem. A fiatal orvosok érdekképviseleti szervezete egyetért azzal, hogy az egészségügy fejlesztéseszükséges, mindazonáltal a kormány-előterjesztés kizárólag rezidenseket érintő részei kapcsán is több észrevételt tett.


Az MRSz kifejezetten üdvözölte, hogy a jól teljesítő orvosok bérét ezután akár 40%-kal is lehessen növelni, ugyanakkor a tervezet azt is lehetővé tenné, hogy azt akár 20%-kal csökkentsék, melyet több szakmai szervezet már kifogásolt. Egy rezidens sok esetben tölt rövidebb, akár pár hetes iszőszakot külső képzőhelyen, mely azon túl, hogy jelentős kiszolgáltatottságot jelent, ez idő alatt az ő teljesítménye nyilvánvalóan nem értékelhető ugyanúgy, mint az ott dolgozó szakorvosoké. A szervezet meglátása szerint a rezidens orvos munkavégzésének legnagyobb mércéje, hogy hogy halad a szakképzésével, így javasolja, hogy a szakképzési tervben előírt ütemben teljesítő rezidensek bérét ne lehessen csökkenteni, akkor sem, ha végül bevezetésre kerülne a csökkentési lehetőség.


A tervezet úgy rendelkezik továbbá, hogy a rezidens orvos munkavégzésének helyeként bármelyik, az adott megyében lévő városi kórház kijelölhető. Ez nem pusztán az utazás tekintetében jelenthet problémát, hanem azt is lehetővé teszi, hogy a rezidens olyan intézményhez legyen beosztva, mely nem rendelkezik megfelelő akkreditációval az ő képzéséhez. Így a fiatal orvosok önhibájukon kívül szenvedhetnek késedelmet az előírt gyakorlatokkal és a szakvizsgával. Ennek elkerülése érdekében az MRSZ szükségesnek tartja rögzíteni, hogy a munkavégzés helyét a jóváhagyott szakképzési tervvel összhangban kell kijelölni.

Üdvözlendő továbbá, hogy szeptemberben az új szakképzési rendszer bevezette a részvizsgákat, ezzel többek között azt is biztosítva, hogy adott beavatkozásokat a szükséges kompetenciák birtokában a rezidens orvos is elvégezhet. Mindazonáltal fontos, hogy a betegek is biztosak lehessenk abban, hogy az adott beavatkozást az arra feljogosított orvos végzi, így a transzparencia biztosítása érdekében javasoljuk, hogy a működési nyilvántartás tartalmazza ezen adatokat is, hasonlóan a szakvizsgák érvényességéhez, melyet nyilvános adatbázisban már most is bárki ellenőrizhet.

Megosztás itt: facebook
Facebook
Megosztás itt: email
Email